Oferta

Bezpieczeństwo na które zasługujesz.

Ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczenie komunikacyjne 

To rodzaj polisy związanej z posiadania i użytkowania pojazdu. W naszej ofercie posiadamy obowiązkowe ubezpieczenia OC, które chronią nas od odpowiedzialności cywilnej za spowodowanie szkody jak również ubezpieczenia dobrowolne (AC, NNW, Assistance), które pomagają lepiej zabezpieczyć nasz samochód np. od zdarzeń losowych czy następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 1. Ubezpieczenie komunikacyjne obowiązkowe
  • Ubezpieczenie OC – najważniejsze ubezpieczenie obowiązkowe które chroni kierowcę w zakresie odpowiedzialności cywilnej na terenie Polski a także w większości krajów europejskich. 
 2. Ubezpieczenie komunikacyjne nieobowiązkowe: 
  • Ubezpieczenie AC (autocasco) dobrowolne ubezpieczenie pojazdów od zdarzeń losowych takich jak szkody parkingowe, kradzież czy szkoda całkowita tzw. Kasacja, 
  • NNW – to ubezpieczenie pasażerów znajdujących się w pojeździe oraz osób podróżujących autem, z którym doszło do kolizji. Polisa NNW wykupiona przez właściciela pojazdu będzie dodatkowym wsparciem dla jego pasażerów. Chroni od następstw nieszczęśliwych wypadków, do których dojdzie w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej w Polsce lub za granicą, 
  • Assistance – ubezpieczenie, które zapewnia określoną pomoc techniczną w razie awarii, stłuczki, braku benzyny czy pękniętej opony. Assistance zakupiony z polisą komunikacyjną obejmuje kilka wariantów pomocy: serwisową, informacyjną, prawną czy medyczną. Najpopularniejsza to wyżej wymieniona pomoc serwisowa, w skład której wchodzi naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie pojazdu, transport kierowcy, zapewnienie parkingu i wynajem pojazdu zastępczego. 


Ubezpieczenie majątkowe

Ubezpieczenie majątkowe 

Dysponujemy ofertą ubezpieczeniową dla Państwa domu czy mieszkania, czyli miejsca, które jest dla każdego najważniejsze w życiu. Dlatego radzimy Państwu, aby chronić Wasz majątek przed szkodami powstałymi w następstwie zdarzeń losowych, kradzieżą, rabunkiem lub działaniem sił natury. 


Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne 

Spokojny wypoczynek to bezpieczny wypoczynek, bez zmartwień o zdarzenia losowe. Zaproponujemy Państwu wybór odpowiedniego ubezpieczenia niezależnie od sposobu spędzania urlopu, jazdy na nartach, wspinaczki, surfingu czy też tradycyjnego pobytu na plaży. 


Ubezpieczenie gap

Ubezpieczenie GAP

Gwarantuje ochronę przed spadkiem wartości pojazdu. Zapewnia dodatkowe odszkodowanie w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży.  

 Wyróżniamy dwa rodzaje ubezpieczenia GAP: 

 • Fakturowy – polega na tym, że ubezpieczyciel wypłaca różnicę pomiędzy ceną samochodu zawartą na fakturze, a jego wartością rynkową z dnia kradzieży lub wypadku, 
 • Casco – pokrywa różnicę pomiędzy wypłatą z ubezpieczenia OC/AC, a sumą ubezpieczenia AC ważnego na dzień zawarcia tejże umowy. 

Według badań rynkowych przeprowadzonych przez Eurotax Glass’s Polska nowy samochód w pierwszych 3 latach eksploatacji traci około 45% wartości początkowej, a w 5 roku nawet do 75%. Ubezpieczenie GAP obowiązuje na terytorium całej Unii Europejskiej.