FAQ

Bezpieczeństwo na które zasługujesz.

Wybierz spośród działów, ten z którego tematyki szukasz odpowiedzi na swoje pytania.

 1. Z którymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi współpracujemy jako Grupa Bemo?

Allianz, Benefia, Ergo Hestia, Generali, PZU, Warta.

 1. Jakie ubezpieczenia oferuje Nasz Zespół ?

Komunikacyjne, majątkowe, turystyczne oraz polisy GAP.

 1. Jakie dane są niezbędne, aby otrzymać ofertę?

Poza podstawowymi informacjami o ubezpieczanym pojeździe takich jak: nr rejestracyjny, marka i model samochodu, rok produkcji, rodzaj paliwa, pojemność silnika i wersja samochodu, niezbędne do przygotowania oferty jest podanie imienia i nazwiska oraz nr PESEL bądź nazwy firmy i nr NIP. Pozwoli to na wyliczenia poprawnej składki ubezpieczenia, co wiąże się z weryfikacją szkodowości w bazie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Błędne dane sprawią, że oferta będzie zawierać wyższe kwoty.

 1. W jaki sposób mogę zapłacić za polisę wystawioną w Grupie Bemo?

Płatność za polisę może odbywać się w dowolny uprzednio uzgodniony z doradcą sposób: płatność kartą bądź gotówką w salonie lub płatność przelewem bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

 1. Czy za polisy zawarte w salonach Grupy Bemo mogę płacić w ratach?

Istnieje taka możliwość, jednak jest to zależne od Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Niektóre oferują formę płatności na 2, 4, a nawet 12 rat.

 1. Czy muszę osobiście odebrać polisę?

W zależności od preferencji polisę możemy wysłać do Państwa pocztą lub można ją odebrać osobiście w salonie.

 1. Czy muszę mieszkać w mieście, w którym jest salon Grupy Bemo, aby ubezpieczyć?

Agenci Ubezpieczeniowi w Grupie Bemo ubezpieczają klientów z całego kraju bez względu na miejsce zamieszkania.

 1. Czy mogę ubezpieczyć pojazd każdej marki?

Tak – ubezpieczamy pojazdy wszystkich marek, bez względu na to czy jest ona sprzedawana w salonach Grupy Bemo .

 1. Czy przed wygaśnięciem obowiązującej polisy ktoś się ze mną skontaktuje?

Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą przed wygaśnięciem polisy oraz przedstawią najkorzystniejszą ofertę na kolejny rok.

 1. Czy jeśli w 1 roku ubezpieczyłem się w salonie Forda w Poznaniu to mogę po upływie roku przedłużyć polisę w salonie Hyundai’a w Szczecinie?

Oczywiście, że tak.

 1. Jestem obcokrajowcem, czy mogę wykupić u was ubezpieczenie na samochód?

Oczywiście, że tak, jedynym wymogiem jest posiadanie numeru PESEL oraz miejsca zamieszkania na terenie Polski. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy wyborze i zakupie ubezpieczenia to zapraszamy do kontaktu z nas

 1. Czy ubezpieczenie OC jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych jest w Polsce ubezpieczeniem obowiązkowym. Obowiązek zakupu ubezpieczenia OC regulowany jest przed Ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach. Za niewywiązanie się z tego obowiązku przewidywane są wysokie kary.

 1. Od kiedy powinienem posiadać polisę OC?

Ubezpieczenie OC pojazdu powinno być zawarte przez cały czas trwania rejestracji pojazdu w momencie rejestrowania pojazdu należy wykupić ubezpieczenie, jeżeli pojazd nie będzie rejestrowany lub nie podlega rejestracji lub pomimo obowiązku rejestracji posiadać zamierza takim pojazdem się poruszać ubezpieczenie OC należy zawrzeć przed wyjazdem pojazdu na drogę.

 1. Czy dla pojazdu jeszcze niezarejestrowanego mogę wykupić ubezpieczenie OC?

Tak, można. Polisę wystawia się w takim przypadku na numer VIN pojazdu. Po zarejestrowaniu pojazdu można ją uzupełnić o numer rejestracyjny, a jeżeli pojazd nie zostanie zarejestrowany w ciągu 30 dni każda ze stron może odstąpić od umowy ubezpieczenia.

 1. Czy można ubezpieczyć pojazd bez ważnego badania technicznego?

Tak, brak ważnego badania technicznego nie może być podstawą do odmowy zawarcia ubezpieczenia. Niektórzy ubezpieczyciele stosują zwyżkę składki dla takich pojazdów.

 1. Jaki jest zakres ubezpieczenia OC?

Ubezpieczenie OC obejmuje odpowiedzialność cywilną każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

 1. Na jakiej podstawie wylicza się składkę za ubezpieczenie?

Składka obliczana jest przede wszystkim na podstawie historii szkodowej właściciela pojazdu. Na wysokość składki ubezpieczenia ma także wpływ marka i model pojazdu, miejsce zamieszkania oraz sposób użytkowania pojazdu.

Na wysokość składki wpływają także:

 • rodzaj pojazdu,
 • wiek pojazdu,
 • pojemność silnika,
 • wiek właścicieli/użytkowników pojazdu,
 • historia wcześniejszych ubezpieczeń OC właścicieli/użytkowników,
 • dotychczasowe zniżki/zwyżki.
 1. Czy można wypowiedzieć umowę OC?

Umowę OC można wypowiedzieć najpóźniej na jeden dzień przed jej wygaśnięciem. Jeżeli Klient jest ubezpieczony w tym samym czasie w więcej niż jednym zakładzie ubezpieczeń, zaś jedna z tych umów jest efektem automatycznego wznowienia, można wypowiedzieć umowę automatycznie wznowioną w każdym czasie.

 1. Co to jest i przed czym chroni ubezpieczenie Auto Casco?

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków to ubezpieczenie dobrowolne, którego przedmiotem jest życie oraz zdrowie zarówno kierowcy, jak i pasażerów pojazdu. Zapewnia wsparcie finansowe w sytuacjach, w których kierowca lub pasażer doznał uszczerbku na zdrowiu lub stracił życie. Wysokość odszkodowania obliczana jest proporcjonalnie do obrażeń.

 1. Czy polisa AC jest obowiązkowa?

Ubezpieczenie Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, co oznacza, iż każdy właściciel pojazdu indywidualnie decyduje o jego zakupie.

 1. Czy polisa AC wznawia się automatycznie? 

Nieobowiązkowe ubezpieczenie AC nie odnawia się automatycznie. Kierowca, który chce przedłużyć polisę AC w danym towarzystwie, musi zawrzeć z nim nową umowę ubezpieczenia albo przedłużyć polisę, którą już ma.

 1. Co to jest ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków to ubezpieczenie dobrowolne, którego przedmiotem jest życie oraz zdrowie zarówno kierowcy, jak i pasażerów pojazdu. Zapewnia wsparcie finansowe w sytuacjach, w których kierowca lub pasażer doznał uszczerbku na zdrowiu lub stracił życie. Wysokość odszkodowania obliczana jest proporcjonalnie do obrażeń.

 1. Czy Zielona Karta jest jeszcze potrzebna?

Od naszego wejścia do UE możemy jeździć ze zwykłą polisą OC komunikacyjnego do wszystkich krajów członkowskich Unii oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Chorwacji i Szwajcarii. Obecnie jest ona potrzebna na terenie następujących państw Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rumunia, Serbia, Czarnogóra Tunezja i Ukraina. Ważne jest to, że Zielona karta nie jest respektowana w Rosji potrzebne jest osobne ubezpieczenie dostępne zazwyczaj na granicy.

 1. Do czego potrzebne jest ubezpieczenie Assistance?

Ubezpieczenie Assistance zapewnia pomoc w razie nieoczekiwanych zdarzeń na drodze jak na przykład awaria pojazdu przebita opona kolizja czy stłuczka. Jeśli posiada się tę polisę można przez całą dobę między innymi uzyskać pomoc mechanika zamówić dostawę paliwa lub poprosić o holowanie auta.

 1. Czym różni się wariant serwisowy od wariantu kosztorysowego w rozliczeniu szkody?

 • Wariant serwisowy to wariant tzw. bezgotówkowy, dzięki któremu auta naprawiane jest bez naszego udziału. Wstawiamy uszkodzony pojazd do warsztatu najczęściej należącego do autoryzowanej sieci naprawczej towarzystwa, a rozliczenie szkody następuje pomiędzy warsztatem i ubezpieczycielami
 • Wariant kosztorysowy tzw. gotówkowy –po oględzinach pojazdu i określeniu szkód przez likwidatora ubezpieczyciela, sporządzany jest kosztorys kosztów za naprawę pojazdu. Odszkodowanie wypłacane jest bezpośrednio ubezpieczonemu, po wcześniejszym zaakceptowaniu przez niego kosztorysu.

 1. Sprzedałem/-am swój pojazd, w jaki sposób mogę otrzymać zwrot składki za niewykorzystany okres po sprzedaży pojazdu?

W przypadku sprzedaży pojazdu zbywca otrzymuje zwrot środków za niewykorzystany okres ubezpieczenia z tytułu ubezpieczeń dobrowolnych (np. autocasco, NNW, assistance itp.). Prawa i obowiązki z tytułu umowy ubezpieczenia OC przechodzą natomiast na nowego posiadacza pojazdu. Zwrot składki z tytułu ubezpieczenia OC następuje wyłącznie w przypadku rezygnacji przez nabywcę z umowy ubezpieczenia i złożenia przez niego wypowiedzenia. W celu zapewnienia najkrótszego czasu obsługi, przy zgłoszeniu sprzedaży pojazdu, powinieneś przesłać wniosek o zwrot składki z podaniem numeru konta na jaki środki mają zostać zwrócone. Własnoręcznie podpisany wniosek możesz przesłać np. mailowo w formie zdjęcia lub skanu. Po wypowiedzeniu polisy przez nabywcę ewentualny zwrot jest wysyłany na podany wcześniej numer konta.

 1. Od czego zależy składka za ubezpieczenie domu lub mieszkania? 

Składka zależy od ilości ryzyk występujących na polisie sumę ubezpieczenia, czyli wartości, od której ubezpieczamy mienie.

 1. Na jaki okres można zawrzeć umowę ubezpieczenia majątkowego? 

Ubezpieczenia zawieramy na okres jednego roku.

 1. Od jakich ryzyk mogę się ubezpieczyć?

Oferowane przez nas ubezpieczenie mieszkań oraz domów są ubezpieczeniami All Risk. To popularny produkt dedykowany dla wszystkich tych, którym zależy na pełnej ochronie nieruchomości. W razie wystąpienia zdarzenia losowego, które nie jest określone w OWU jako wyłączenie poszkodowany może uzyskać rekompensatę finansową poniesionych strat.

 1. Od czego zależy cena ubezpieczenia turystycznego?

Zależy od okresu ubezpieczenia (liczby dni), ilości osób, zakresu terytorialnego (produkty tego typu mają zazwyczaj dwie strefy terytorialne – jest to Europa i kraje basenu Morza Śródziemnego oraz cały świat.), rozszerzeń zakresu ubezpieczeniach, wieku osób objętych ubezpieczeniem, ilości wykupionych ryzyk oprócz podstawowych i sumy ubezpieczenia tj. Kwoty, do której zakład ubezpieczeń odpowiada za powstałą szkodę.

 1. Na jaki okres można zawrzeć ubezpieczenie turystyczne?

Na okres od 1 dnia do roku.

 1. Czy umowę ubezpieczenia turystycznego mogę wykupić w dniu wyjazdu?

Tak. Polisa może zostać wykupiona w dniu wyjazdu, ubezpieczenie zawiera się od godziny. Pamiętajmy, że ubezpieczenie podróżne działa dopiero poza granicami Polski.

 1. Czy warto wykupić ubezpieczenie turystyczne, jeśli mam kartę EKUZ?

EKUZ nie zapewnia pełnej opieki zdrowotnej i w razie wystąpienia konieczności leczenia wyłączonego z zakresu refundowanych usług medycznych, będziesz musiał ponieść nieraz bardzo wysokie koszty z własnej kieszeni. Jeśli więc chcesz zapewnić sobie większą ochronę, warto zdecydować się na ubezpieczenie turystyczne.

 1. Czym jest ubezpieczenie GAP?

GAP (z ang. Guaranteed Asset Protection) jest formą ochrony przed stratami finansowymi spowodowanymi kradzieżą samochodu bądź wypadkiem, który niesie ze sobą koszty naprawy powyżej 70% wartości rynkowej pojazdu. Jest to najpełniejsza ochrona, ponieważ żadna polisa nie zapewnia takiej ochrony jak ubezpieczenie GAP.

 1. Jaki pojazd mogę ubezpieczyć polisą GAP?

Nie każdy pojazd może zostać objęty ochroną ubezpieczenia GAP. W GAP można ubezpieczyć:

 • Pojazd, który jest objęty ubezpieczeniem AC,
 • pojazd, który nie jest wykorzystywany jako: pojazd specjalny, pojazd do nauki jazdy, do przewozu osób czy wynajmowany w formie rent a car, pojazd wykorzystywany w wyścigach, pojazd zabytkowy,
 • pojazd, którego masa nie przekracza 3,5 tony,
 • pojazd mający nie więcej niż 6 lat w dniu zawarcia polisy.

 1. Czy mogę wykupić GAP, jeśli kupuję auto używane?

Tak. Nie ma znaczenia czy ubezpieczane auto jest autem nowym z salonu, czy używanym. Kluczowe jest, aby spełniało wymieniane w poprzednim pytaniu warunki.

 1. Czy ubezpieczenie GAP jest obowiązkowe?

Nie, ale w przypadku zakupu nowego auta w kredycie lub leasingu warto je mieć. Tak, aby w razie jego kradzieży lub orzeczenia szkody całkowitej nie musieć regulować pozostałych do spłaty rat z własnej kieszeni.

 1. Ubezpieczenie GAP – czy to się opłaca?

Nowy samochód bardzo szybko traci na wartości. Dzięki ubezpieczeniu GAP w razie kradzieży lub szkody całkowitej, kredytobiorca lub leasingobiorca nie będzie musiał spłacać z własnych środków pozostałych do końca umowy rat.

 1. Jak ubiegać się o wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia GAP po szkodzie całkowitej pojazdu?

Zwykle należy zgłosić ubezpieczycielowi poważne uszkodzenie pojazdu w ciągu 7 dni od jego powstania. Następnie towarzystwo ubezpieczeniowe przeanalizuje okoliczności powstania szkody całkowitej i czy jej stwierdzenie jest zasadne, czyli czy koszty naprawy przekraczają około 70% wartości rynkowej auta.

Aby uzyskać wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia GAP, należy wypełnić wniosek i wysłać go mailem lub tradycyjną pocztą wraz z kopią dowodu rejestracyjnego i dokumentem, który stanowi potwierdzenie stwierdzenia przez ubezpieczyciela szkody całkowitej z OC lub AC. Towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wypłacić nam środki w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu.